De Noorderkerk in Ede, gelegen aan de Amsterdamseweg 9, is in 1902 ontworpen door de Edese architect A. Kool, als kerkgebouw voor de gereformeerden. Het object heeft een gemeentelijke monumenten status. Het gebouw is in 2011 verworven door Alvis Vastgoed, gespecialiseerd in het herbestemmen van cultuur historisch erfgoed. De kerkzaal heeft bestemming concertzaal gekregen, overige ruimten zijn als kantoorruimten in gebruik genomen.

 

Werkzaamheden

  • Opname bestaande toestand,
  • Uittekenen bestaande gevels en plattegronden,