Bouwkundig tekenbureau S-Tek B.V.

0318 628 564
Menu

Situatietekening

situatietekeningDe situatietekening is een tekening waarbij inzichtelijk moet worden gemaakt hoe en waar het/de gebouw(en) op de kavel staan. Aangelegen delen, zoals de wegen, sloten en aanliggende bebouwing wordt hierbij ook verwerkt. Wij creƫren tekeningen waarbij we met behulp van kleuren een goed leesbare tekening maken. Om zo voor een begrijpbare tekening te maken, welke mensen zonder bouwkundige achtergrond ook kunnen begrijpen.

Vernieuwen van een bestaande situatietekening

Bij bijvoorbeeld het aanvragen van een gebruiksvergunning is een recente en kloppende situatietekening vereist. Wanneer u enkel over een papieren versie van de situatietekening beschikt dan is dit geen probleem. Wij kunnen deze voor u digitaliseren. Na het digitaliseren zullen we de tekening vernieuwen, zodat tekening overeenkomt met de huidige situatie.

Situatietekening eisen m.b.t. schaal

schaal situatietekeningNet als elke andere bouwkundige tekening dient een situatietekening op schaal te worden getekend. Deze tekening kent de ruimste marge m.b.t. de toe te passen schaalbereik. Zo kan je volgens de Regeling Omgevingsrecht, artikel 2.8 lid 2.a een situatietekening op een maximale schaal van 1:1000 toepassen. Belangrijk is echter wel dat je hierbij wel de leesbaarheid van de tekening in acht neemt.

Situatietekening eisen m.b.t. inhoud

De situatietekening kent als hoofdtaak dat de oriƫntatie van het bouwwerk verduidelijkt wordt. Dit geldt niet alleen ten opzichte van het eigen perceel, maar ook ten opzichte van de de omliggende bebouwing en wegen. Naast de verduidelijken van de situatie op eigen perceel is het dus nodig om de bebouwing van de buren en de eventuele ontsluiting van het desbetreffende perceel goed in kaart te brengen.

Leesbaarheid

Wij hechten er veel waarde aan om een heldere, duidelijke tekening te maken. Met behulp van ondersteunende kleuren proberen wij de situatie helder in beeld te brengen. Zodat ook voor mensen zonder bouwkundig inzicht de tekening goed te interpreteren is.
De vernieuwde tekening

situatietekeningWanneer de tekening af is gerond ontvangt u deze als PDF bestand. Afhankelijk van de grootte van de situatie zal deze worden aangeleverd als A3 tot en met A0 bestand. Indien gewenst leveren we ook een DWG bestand aan. Zodoende kan bij een volgende wijziging het DWG bestand worden aangepast en hoeft er geen volledig nieuwe situatietekening te worden gemaakt (of in het ergste geval te worden gedigitaliseerd).

S-Tek B.V.

Bouwkundig tekenbureau,
Voor ontwerp en tekenwerk
Bezoekadres:
Amsterdamseweg 34a
6712GJ Ede [gld.]

Postbus: 8029
6710 AA Ede [gld.]

Tel: 0318 - 628004
Fax: 0318 - 628564
E-Mail: info@s-tek.nl