Bouwkundig tekenbureau S-Tek B.V.

0318 628 564
Menu

Tekeningen aanvraag omgevingsvergunning

Wat is een omgevingsvergunning? Wie vroeger ging bouwen of verbouwen, had verschillende vergunningen nodig. Zoals een bouwvergunning, eventueel een sloopvergunning en een milieuvergunning. Deze verschillende vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd tot één vergunning: de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning bundelt zo’n 25 vergunningen op het gebied van bouwen, ruimte en milieu.

Zo zijn er de volgende vergunningen voor :

 • Activiteit bouwen [bouwvergunning]
 • Flora- en Faunawet, ontheffing
 • Gebruik gebouw [gebruiksvergunning]
 • Aanleg uitweg [Inritvergunning of uitwegvergunning]
 • Kappen van bomen [kapvergunning]
 • Milieubelasting bedrijf [milieuvergunning]
 • Werkzaamheden aan monumenten [monumentenvergunning]
 • Objectvergunning
 • Opslagvergunning
 • Aanbrengen reclame-uiting [reclamevergunning]
 • Sloopwerkzaamheden [sloopvergunning]

Met de komst van de omgevingsvergunning kan de benodigde vergunningen in één keer worden aangevraagd. Dat is praktisch. maar niet verplicht. Voor de verschillende activiteiten zoals bouwen, kappen en slopen, kan een aparte vergunning worden aangevraagd. Het nadeel is dan wel dat voor alle onderdelen apart een vergunningprocedure moet worden doorlopen. En dat belanghebbenden bij iedere vergunning bezwaar kunnen aantekenen. Ook kan het dan voorkomen dat de ene vergunning wel wordt verkregen maar de andere niet. Zoveel mogelijk in één keer aanvragen bespaart dus tijd en geld.

Wij verzorgen deze aanvraag omgevingsvergunning en zorgen voor de juiste gegevens; tekeningen, berekeningen, toetsen en rapporten. De aanvraag omgevingsvergunning kan dan digitaal worden aangevraagd bij Omgevingsloket online.

Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Per vergunningsaanvraag kan er om specifieke onderdelen gevraagd worden. Belangrijk is om te weten dat bij een digitale aanvraag de bestanden in ‘Alleen lezen’ formaat aangeleverd moeten worden.

Leges omgevingsvergunning

Leges van een omgevingsvergunning kunnen per gemeente en per jaar veranderen. Daarom kan je het beste op de Legesverordening van de gemeente zoeken waar de activiteiten plaats zullen vinden om inzicht te krijgen in de kosten welke een eventuele aanvraag met zich mee zal brengen.

Bezwaar omgevingsvergunning

Tijdens het aanvragen van de omgevingsvergunning is het mogelijk dat er bezwaar wordt gemaakt door bijvoorbeeld buren of omwonenden. Wanneer de omgevingsvergunning verleend is dan is het tot 6 weken na de verlening van de vergunning nog mogelijk om bezwaar in te dienen. Tijdens een uitgebreide procedure ligt het conceptbesluit voor een periode van 6 weken ter inzage met de mogelijkheid om hier bezwaar tegen te maken.

Wanneer het bezwaar goed wordt gekeurd dan wordt de omgevingsvergunning ingetrokken. De aanvrager van de omgevingsvergunning beschikt dan over de mogelijkheid om in beroep te gaan bij een rechter.

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik is de vergunningstoets m.b.t. de brandveiligheid van een bouwwerk. In deze aanvraag moet worden aangeduid op welke wijze aanwezige personen het gebouw op een veilige wijze kunnen ontvluchten. Hierbij worden bijvoorbeeld de volgende onderdelen verwacht; brandcompartimentering, noodverlichting, vluchtrouteaanduiding. Daarnaast moet tevens de bestrijding-, preventie- en alarmeringen-elementen in kaart worden gebracht. Hierbij worden bijvoorbeeld de volgende onderdelen verwacht; Brandmelders, Brandblussers, Brandslanghaspels, Branddeken, Flitslicht, Sleutelkluis.

Omgevingsvergunning check

Je kunt op de website Omgevingsloket.nl een vergunningscheck uitvoeren. Hierbij krijg je een eerste indicatie of je de bouwactiviteiten vergunningsvrij mag verrichten.

S-Tek B.V.

Bouwkundig tekenbureau,
Voor ontwerp en tekenwerk
Bezoekadres:
Amsterdamseweg 34a
6712GJ Ede [gld.]

Postbus: 8029
6710 AA Ede [gld.]

Tel: 0318 - 628004
Fax: 0318 - 628564
E-Mail: info@s-tek.nl