Bouwkundig tekenbureau S-Tek B.V.

0318 628 564
Menu

Ontwerpen

Programma van Eisen

Het Programma van Eisen is de basis van het ontwerp. Samen met u omschrijven wij de randvoorwaarden waaraan het bouwwerk uiteindelijk moet voldoen. In het PvE kunnen de volgende zaken aan de orde komen;

  • Ruimtebehoefte uitgedrukt oppervlak (m2) meters of volume (m3) e.v.t. rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen.
  • Ruimtelijke relaties en gebouwlogistiek. De onderlinge relaties en de posities van de ruimten uit het ruimteprogramma moeten worden bepaald, zodat ook de logistiek goed wordt geregeld. Hiermee wordt de basis gelegd voor een logisch ontwerp.
  • Afwerkingsniveau en voorzieningen. Per te huisvesten activiteit wordt het gewenste afwerkingsniveau en voorzieningen beschreven. Deze kunnen ook zeer verschillend zijn, bijvoorbeeld een laboratorium met een showroom, een vergaderruimte en kantoorruimten.
  • Technische eisen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen eisen die voor het gehele gebouw gelden en eisen die voor specifieke ruimten gelden.
  • Uitstraling en vormgeving. Aan de hand van referentiebeeldmateriaal kan de vormgeving en uitstraling van het gebouw beschreven worden.

Het schetsontwerp

Een goed doordacht schetsontwerp is van essentieel belang. Het vormt namelijk de basis voor alles wat volgt. Voordat we ontwerpen, maken we eerst een studie van het bouwproject waarbij we rekening houden met uw wensen en behoeften (evt. vastgelegd in een PvE), het budget, het bouwterrein en de stedenbouwkundige voorwaarden zoals omschreven in het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan. Het schetsontwerp is de ruimtelijke vertaling van het PvE, de verschillende ruimten zijn op een logische wijze gerangschikt. We zorgen er voor dat de aanzichten (gevels), plattegronden en doorsneden niet in strijd zijn met de Nederlandse bouwregelgeving. Uw plannen worden inzichtelijk doordat uw wensen gevisualiseerd zijn, eventueel in een 3d model. Aan de hand van het schetsontwerp kan een kostenraming worden gemaakt

Het definitief ontwerp

Nadat overeenstemming is bereikt over het voorlopig ontwerp maken we het definitief ontwerp. Hierin zijn alle opmerkingen en kritiekpunten verwerkt. In de fase van het definitief ontwerp worden alle technisch aspecten verwerkt. De constructies en installaties worden in het ontwerp verder uitgewerkt. Het definitief ontwerp omvat alle tekeningen, omschrijving van alle constructies en materialen. In het definitief ontwerp zijn alle eisen, normen en alle regelgeving verwerkt. Voordat er de aanvraag omgevingsvergunning wordt uitgewerkt kan er op basis van het definitief een kostenraming van de bouwkosten worden gemaakt.

S-Tek B.V.

Bouwkundig tekenbureau,
Voor ontwerp en tekenwerk
Bezoekadres:
Amsterdamseweg 34a
6712GJ Ede [gld.]

Postbus: 8029
6710 AA Ede [gld.]

Tel: 0318 - 628004
Fax: 0318 - 628564
E-Mail: info@s-tek.nl