Bouwkundig tekenbureau S-Tek B.V.

0318 628 564
Menu

Ontruimingsplattegronden

Een ontruimingsplattegrond dient volgens de NEN 1414De NEN 1414 is de norm waaraan ontruimingsplattegronden (alsmede aanvalplattegronden) aan moeten voldoen. In deze norm zijn onder meer de voorschriften en de eisen voor het ontwerp en de inrichting van de plattegronden opgenomen. te worden opgezet. Deze plattegrondtype heeft als doel een zeer eenvoudige en duidelijke weergave te maken van het gebouw. Dit om een bezoeker of gebruiker van het gebouw snel en correct te kunnen informeren. Daarbij worden ook de locaties van de (te nemen) vluchtroute (en vluchtrouteaanduidingen), handbrandmelders en de blusmiddelen aangegeven.

De plattegrond

De plattegrond voor een ontruimingsplattegrond wordt in een A4 of A3 formaat kader geplaatst. Dit kader is bij ons standaard voorzien van een instructie bij brand, een renvooi, aanduiding van verdieping en het adres van het gebouw.

Het adres en de aanduiding van de desbetreffende verdieping staat prominent op onze tekening. Wanneer een bezoeker of gebruiker naar een noodnummer belt kan is het voor deze persoon dus duidelijk waar en op welk adres hij of zij zicht bevindt.

Het doel van een ontruimingsplattegrondS-Tek voorbeeld ontruimingsplattegrond

Het doel van een ontruimingsplattegrond is om aanwezige personen te informeren over de vluchtmogelijkheden. Het moet voor iedereen die de plattegrond bekijkt mogelijk zijn deze juist te lezen / interpreteren, zodat men veilig en zelfstandig het gebouw kan verlaten. De plattegrond heeft met name een preventieve functie, zodat aanwezigen de informatie tot zich kunnen nemen. Bij brand of ontruiming zullen de vluchtrouteaanduidingen toereikend moeten zijn om het gebouw veilig te kunnen verlaten.

Gebouwinventarisatie

Om het gebouw goed in kaart te kunnen brengen is een gebouwinventarisatie van belang. Zeker wanneer er in de termijn tussen de meest recente tekeningen tot op dit moment werkzaamheden in het gebouw zijn uitgevoerd. Het is namelijk essentieel om de juiste informatie op de ontruimingsplattegrond te publiceren, zodat de vluchtroute duidelijk en kloppend ingetekend kan worden.

Naast de indeling wordt bij de inventarisatie ook de aanwezige elementen, welke voor de ontruimingsplattegrond van belang zijn, geïnventariseerd. Dit zijn onder andere; handbrandmelders, blusmiddelen, vluchtrouteaanduidingen en reddingsmiddelen.

Schaal ontruimingsplattegronden

schaal ontruimingsplattegrondenDe eis m.b.t. de schaal van een ontruimingsplattegrond is dat deze gelijk of kleiner aan de schaal 1:250 moet zijn. Het is de bedoeling dat deze maximale schaal enkel in het geval van een groot gebouw gehanteerd wordt. Voor kleinere gebouw is het aangeraden om bijvoorbeeld de schaal 1:100 of 1:150 te hanteren. Dit om de leesbaarheid en herkenbaarheid te waarborgen.

Enkel een ruimte voor individuele invulling kan een uitzondering vormen op deze eis. In dat geval mag er een schaal tot maximaal 1:350 gebruikt worden. Een individuele ruimte kan bijvoorbeeld een hotelkamer zijn. Wel dient de leesbaarheid en herkenbaarheid gewaarborgd te worden, zeker wanneer

Recente wijziging in eisen

In Augustus 2013 is een aanvulling gekomen op de NEN 1414, met betrekking tot de te gebruiken symbolen. Deze nieuwe symbolen gebruiken wij ook voor uw tekeningen. Zo zullen de vernieuwde ontruimingsplattegronden ook aan de laatst gestelde eisen voldoen.

De verwerking van de ontruimingsplattegrond : Positionering

Alvorens de definitieve ontruimingsplattegronden worden aangeleverd worden de ophangpunten van de plattegronden bepaald. Hier wordt de kijkrichting van de tekening en de bijbehorende vluchtroute op aangepast. De posities waar de ontruimingsplattegronden hangen moeten goed zichtbaar en bereikbaar zijn en tevens de gelegenheid aan de personen bieden om deze te bekijken.

De verwerking van de ontruimingsplattegrond : Ophangen

Daarnaast dient een plattegrond op een hoogte van 1,6 meter te worden opgehangen. Deze afstand wordt gerekend vanaf de vloer tot en met het midden van de tekening. Met de kanttekening erbij dat dit een voorschrift is. Mochten omstandigheden ertoe leiden dan is het mogelijk om van deze hoogte af te wijken.

 

S-Tek B.V.

Bouwkundig tekenbureau,
Voor ontwerp en tekenwerk
Bezoekadres:
Amsterdamseweg 34a
6712GJ Ede [gld.]

Postbus: 8029
6710 AA Ede [gld.]

Tel: 0318 - 628004
Fax: 0318 - 628564
E-Mail: info@s-tek.nl