Bouwkundig tekenbureau S-Tek B.V.

0318 628 564
Menu

Bouwbesluittoets

checklist voor het nalopen van de bouwbesluittoetsIn het Bouwbesluit is vastgelegd aan welke eisen gebouwen moeten voldoen. In het Bouwbesluit is bijvoorbeeld vastgelegd hoeveel daglicht nodig is in een ruimte. Deze eisen gelden niet alleen voor nieuwbouw, ook bestaande gebouwen moeten aan de eisen van het Bouwbesluit voldoen.

Wij toetsen de bouwplannen op het bouwbesluit. In deze toets wordt het nieuwe, bestaande of te verbouwen gebouw getoetst aan de eisen van het bouwbesluit. Deze bouwbesluittoets wordt als bijlage ingediend bij de aanvraag omgevingsvergunning en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Toetsing van de bruikbaarheid. (Bepalen van het gebruiksoppervlak en indeling in verblijfsgebieden en verblijfsruimten).
  • Daglichtberekening volgens NEN 2057
  • Ventilatieberekening volgens NEN 1087
  • Spuiventilatieberekening volgens NEN 1078
  • Bepaling van de Rc-waarden van verschillende bouwconstructies volgens NEN 1068
  • Energieprestatieberekening volgens NEN 7120. (EPG)
  • Milieuprestatieberekening (vanaf 1 januari 2013)

S-Tek B.V.

Bouwkundig tekenbureau,
Voor ontwerp en tekenwerk
Bezoekadres:
Amsterdamseweg 34a
6712GJ Ede [gld.]

Postbus: 8029
6710 AA Ede [gld.]

Tel: 0318 - 628004
Fax: 0318 - 628564
E-Mail: info@s-tek.nl