In 1930 kocht Anna Elizabeth Ribbius Peletier grond in Bennekom on daar uit idealistische motieven het huis De Born te stichten, een studie- en vakantieoord voor arbeidersvrouwen, dat in 1933 kon worden geopend. De architectuur moest er mede toe bijdragen dat generaties vrouwen er ‘leerden fier rechtop te staan”. Het exterieur in 1932 ontworpen is door P. VORKINK (1878-1960), het interieur door F. SPANJAARD.
In 1992 werd het gesloten omdat het vrouwelijke emancipatie-ideaal een andere inhoud kreeg.

In 2007 is het pand verworven door Alvis Vastgoed, zij houdt zich bezig met het exploiteren en herontwikkelen van historisch onroerend goed. Het pand is volledig gerestaureerd, niet oorspronkelijke aanbouwen deels verwijderd en herbouwd in de stijl van het hoofdgebouw, De oorspronkelijke tuin is in 1933 aangelegd is in de authentieke staat terug gebracht.’

Werkzaamheden

  • Opname bestaande toestand,
  • Uittekenen bestaande gevels, plattegronden en doorsneden,
  • Ontwerp uitbreiding,
  • Ontwerp herindeling met respect voor de historische waarden,
  • Aanvraag omgevingsvergunning