Bouwkundig tekenbureau S-Tek B.V.

0318 628 564
Menu

Gebruiksvergunning tekeningen

gebruikvergunning tekeningBij de aanvraag van een gebruiksvergunning is het verplicht om tekeningen aan te leveren. Het is de bedoeling dat bijvoorbeeld de vluchtrouteaanduidingen en blusmiddelen in kaart worden gebracht en op deze tekeningen worden benoemd. Deze symbolen zijn de laatste jaren aan veranderingen onderhevig. Voor de nieuwe tekening is het nodig om deze te voorzien van de symbolen welke volgens de laatste normen gehanteerd dienen te worden.

De plattegrond

De plattegrond moet aan een aantal richtlijnen voldoen. De brandveiligheidsvoorzieningen moeten juist benoemd worden. De brandwerendheid moet aangeduid worden en de ruimten moeten juist benoemd worden. Wanneer er bestaande tekeningen van het gebouw aanwezig zijn dan is het mogelijk om deze als onderlegger te laten fungeren. Hierop kunnen wijzigingen worden doorgevoerd om zo een correcte weergave van de huidige situatie te creƫren.

Ruimten

ruimtebenoeming bij een gebruiksvergunningBij een tekening zullen de in het gebouw aanwezige ruimten benoemd moeten worden. Standaard werken wij de ruimtebenoeming uit met de oppervlakte van de desbetreffende ruimte. Tevens kan er een optionele tekst worden toegevoegd, bijvoorbeeld een gebruiksfunctie van de ruimte. Wanneer er sprake is van een vaste inrichting kan deze in de tekening verwerkt worden. Ook zal de toegang van de ruimte goed getekend moeten worden, dit betekent dat de draairichting van de deur, eventuele zelfsluitend- en brandwerendheid op deze tekening verwerkt moet worden.

Brandwerendheid in kaart brengen

brandwerende scheidingenOp de tekeningen voor de aanvraag van de gebruiksvergunning dient ook de brandwerendheid en de eigenschappen van deuren te worden vermeld. Zo kan een wand een brandwerendheidseis meekrijgen, om zodoende een veilige ontruiming van het gebouw te kunnen waarborgen.

Een wand kan bijvoorbeeld een WBDBO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) van 60 minuten meekrijgen. Deze wand zal hier dan aan moeten voldoen. Dit betekent tevens dat er ter plaatse van een deur in de desbetreffende wand de maatregel ook benoemd moet worden. Zo kan de deur bijvoorbeeld worden uitgevoerd als een 60 min WBDBO zelfsluitende deur. (Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag]

Vernieuwen van bestaande tekeningen

Het is mogelijk om bestaande tekeningen aan te leveren in diverse formaten (dxf, dwg, drw, wrl, ifc). Deze tekening zal als onderlegger voor de nieuwe tekeningen fungeren. Eventuele wijzigingen worden hier in doorgewerkt, waarna wij de vereiste elementen van een gebruiksvergunningtekening aan de tekening zullen toevoegen. Indien gewenst kunnen we de tekeningen voorzien van een aangepaste onderhoek.

Digitaliseren van oude(re) plattegronden

digitaliseren van bouwkundige tekeningenWanneer u niet de beschikking heeft over de plattegronden in een DWG formaat, maar in PDF of op papier dan bestaat er de mogelijkheid om deze te digitaliseren. Er wordt van de oude(re) plattegronden een onderlegger gemaakt, waarna wij de tekening voor u digitaal zullen tekeningen. Het resultaat zal naar een PDF en indien gewenst een DWG bestand worden geƫxporteerd. Zodoende kunt u later ook nog wijzigingen laten doorvoeren op de gedigitaliseerde tekening.

S-Tek B.V.

Bouwkundig tekenbureau,
Voor ontwerp en tekenwerk
Bezoekadres:
Amsterdamseweg 34a
6712GJ Ede [gld.]

Postbus: 8029
6710 AA Ede [gld.]

Tel: 0318 - 628004
Fax: 0318 - 628564
E-Mail: info@s-tek.nl