Door het gebruik van meerder materialen, gevelstucwerk en baksteen hebben de gevels een frisse uitstraling en worden de grote gevelvlakken visueel onderbroken. De woning is gebouwd uit authentieke bouwmaterialen zoals keramische dakpannen, handvormbakstenen, zinken hemelwaterafvoeren, houten kozijnen.

Verrichte werkzaamheden

  • Ontwerp
  • Bouwaanvraag
  • Bouwfysische berekeningen