De Beeckmankazerne werd in 1939 opgeleverd. De kazerne is een staandaardkazerne voor twee bataljons infanterie met regimentsstaf. Het oorspronkelijke ontwerp voor de kazernegebouwen en de plattegrond werd bedacht door het Bouwbureau der Genie onder leiding van kapitein A.G. Boost.

De meeste bataljons- en regimentskazernes van Boost hebben donkere dakpannen en roodbruine metselstenen. De combinatie van rode dakpannen met gele bakstenen komt nergens anders voor bij dit type kazerne.

Werkzaamheden

  • Bestaande toestand opnemen en uittekenen,
  • Ruimtestudie transformatie naar woningen,
  • Presentatie transformatie Elias Beeckmankazerne