Het pand bestaat uit een kantoordeel van ca. 1.500 m² en ca. 3.500 m² bedrijfshal. Het pand is nog eens uitgebreid met ca. 3.000 m² bedrijfsruimte.

Werkzaamheden

  • Bestektekeningen
  • Bouwaanvraag
  • Bouwfysische berekeningen
  • Detailtekeningen
  • Ontwerp
  • Samenstellen van het programma van eisen
  • Werkomschrijving
  • Werktekeningen